Alt plus | Inovativne jezikovne storitve ALT PLUS izvaja certificirana izobraževanja in tečaje za memoQ Alt plus je pooblaščeni prodajalec programske opreme za upravljanje prevajalskih projektov Alt plus je certificirani izvajalec tečajev in izobraževanj za SDL Trados
English | Slovenščina

Preverjanje in zagotavljanje kakovosti

Prevod ni nikoli popoln. Čeprav se popolnosti s slogovnega vidika zaradi različnih omejitev večkrat ni mogoče približati, pa je to mogoče narediti s tehničnega vidika dokumenta. Zato uporabljamo tehnologijo zagotavljanja kakovosti, ki je vgrajena v najnovejša prevajalska orodja, s čimer samodejno izločimo najpogostejše napake, ki se pojavljajo v prevodih.

Orodja za zagotavljanje kakovosti preverijo numerično zapisana števila, ločila, presledke, neprevedljive elemente ter črkovanje v prevodu, prevajalec pa se nato odloči, ali je najdeno neujemanje med izvirnikom in prevodom dejansko napaka. Orodja prav tako omogočajo preverjanje, ali je bila uporabljena ustrezna terminologija (če obstaja terminološka zbirka) in ali je bil uporabljen izraz s seznama neželenih izrazov (če tak seznam pošlje naročnik).

V podjetju Alt plus upoštevamo priporočila standarda EN 15038:2006, ki ga je razvil Evropski odbor za standardizacijo CEN (European Committee for Standards), da bi opredelil zahteve za zagotavljanje kakovostnih prevajalskih storitev. Standard zajema osnovni prevajalski proces, vključno z naročanjem, prevajanjem, pregledovanjem, revizijo, vodenjem projektov, nadzorovanjem kakovosti in sledljivostjo. Poleg tega pomaga opisati in opredeliti celotno storitev ter ponuja nabor postopkov in najboljših praks z vseh vidikov prevajalskega procesa. Standard EN 15038 se ne uporablja za ponudnike tolmaških storitev.

Prednosti uporabe priporočil standarda EN 15038:2006
Cilj standarda EN 15038 je zagotoviti enotno terminologijo, ki se uporablja na področju prevajanja, določiti osnovne zahteve za jezikovne storitve ter vzpostaviti okvir za sodelovanje med strankami in ponudniki storitev v smislu pravic in dolžnosti. Druge prednosti uporabe priporočil certifikata so:

  • višja stopnja zaupanja strank;
  • stalno izboljševanje storitev;
  • dobro organiziran potek dela, ki se kaže v visokokakovostnih rezultatih;
  • večja konkurenčnost na trgu ponudnikov.

Standardi

Trenutno razpisani tečaji:

- začetni tečaj za SDL Trados Studio 2017
- začetni tečaj za SDL Trados Studio 2015
- začetni tečaj za SDL Trados Studio 2014
- začetni tečaj za SDL Trados Studio 2011
- začetni tečaj memoQ 2013
- tečaj pravilne izgovorjave angleščine